January 4, 2017

رول گوشت چرخ کرده محتوی کوکو اسفناج و پنیر

رول گوشت محتوی کوکو اسفناج
وقتتون بخیرو شادی
وقتی یه خانواده سه نفری  دو سلیقه مختلف برای غذاشون دارند
بایدم این دستور ازش دربیاد  یکی کوکو اسفناج میخواست  یکی 
هم رولت گوشت  درنتیجه اینو درست کردم و رضایتشون جلب
شد  منم که مثل خیلی از خانمها همیشه تسلیم افراد خانواده ام 
حتما درست کنید چون خوشمزه است   ازما گفتن.


◘ ◘ ◘ 


 ◘ ◘ ◘

 ◘ ◘ ◘◘ ◘ ◘
☻☻☻☻☻☻☻☻☻
§§