July 12, 2012

یک شامی کباب خوشمزه ابتکاری با لوبیا چشم بلبلی

این دستور رو از دفتر خاطرات زمان دبیرستانم
کشیدم بیرون یعنی زمانی که از کلاس هفتم یا وقتی
که دیپلم گرفتم گیاهخوار بودم ...و در طی این مدت
دستورات زیادی رو درست کردم بیشترشون خوب و
بعضی هاشون عالی و معدودی از آنهاهم خوب نشدند
من این دفه این شامی رو درست کردم و بیشتر از آن
زمان بهم مزه داد  حتما درست کنید چون واقعا خوش
طعم و ترد و سبک است باوجودیکه در روغن سرخ
میشود ...وکاملا سیر میکند  ...مطمئنم خوشتون میاد


**********



************



************


***********



☺☺☺☺☺☺☺☺☺








1 comment:

Sara said...

خانم صفای عزیز. خیلی ممنون از این شامی خوشمزه. فقط مال من از اطراف متلاشی میشد. دور شامیها مثل مال شما تمیز در نیومد. میشه راهنمایی کنید لطفاً؟ ولی مزش خیلی خوب بود. مرسی