December 5, 2012

کلم پلو با گوشت قیمه

 کلم پلوی خوشمزه مثل بقیه پلو های مختلف  مورد علاقه ما است از
زمان بچگی  این دستور و چنــــــد  دستـــور دیگر از همین پلـــــــو
ونیز دستورات غذائی دیگر را از مادر خدابیامرزم  به یادگار دارم  
فرق خوراکی که آنزمان پخته میشد و این زمان  در اینستکه مواد غذائی
اکثـــر به اتفاق طبیعی بود و مزه بیشتری داشت  بخصوص روغنهای
نباتی که مصرف میکردیم   یادم میاد روی پلو ها همیشه روغن داغ
میریختیم  که پلو رو بسیار خوشمزه و خوش طعم میکرد هنوزم گاهی
اوقات شجاع میشم و بدون ترس از چربی و فشارخون و اینجور حرفا
این کار رو انجام میدم ...... یاد دوران بچگــی و بیخیالی  بخیر..☺ 


*********


*********


*********


*********


*********

☺☺☺☺☺☺☺☺☺
§ ♠ •  ♠ ◄§No comments: