September 6, 2013

رولت کوفته برنجی

یه روز در آشپزخونه به جای کوفته برنجی که خانواده هوس کرده بودند
به سرم زد یه تنوعی به این مواد بدم  و درنتیجه  به جای کوفته برنجی
رولت کوفته برنجی درست شد  کاملا فی البداهه وابتکاری  اگه بگم  طعمش
هم مثل کوفته برنجی بود  درسته ولی چون روی رولت ها در فر سرخ شده
بود یه هوا به نظرمون خوشمزه تر اومد و دیگه اینکه تنوع خوبی بود
دوستان عزیزم ..درست کنید و از این تنوع در کوفته برنجی لذت
ببرید...جای منو هم خالی کنید
 
 
☻☻☻☻☻☻☻☻☻
 
 
 


No comments: