July 5, 2015

☼ نگهداری سیخ کباب ☼

هربارکه به ایران سفر داشتیم  یک سری لوازم خرده ریز
 آشپزخانه که دراینجا گیر نمیاد خریدم  مثلا سیخ کباب که
نوواستفاده شده اش رو چند دست دارم  ولی سیخ کبابهای
قدیمی رو که بقول دوستان دیگه عتیقه و باستانی شدند
بیشترازشون استفاده میکنم
معمولا اکثرسیخ ها از یک متال خالص نیستند و امکان 
زنگ زدگی دارند
برای اینکه خوب بمونند ازاین روش
نگهداری سیخ کبابها استفاده میکنم تا همیشه سالم و بدون
زنگ زده گی بمونند . در ویدئوی زیر
می بینید☻☻☻☻☻☻☻☻☻
  ""

No comments: