July 27, 2015

☼ شنیتسل گوشت سینه مرغ ☼

خواباندن گوشت سینه مرغ در ماست و نمک و فلفل  از این گوشت یک
خوراک ترد و خوشمزه میسازد که نه وقت آنچنان میگیرد  و نه کار
زیاد میبرد
دستورشنیتسل سینه مرغ یا بوقلمون قبلا بصورتی که در اینجا درست
میشود گذاشته شده است

http://khorakiha.blogspot.co.at/2012/06/blog-post.html
شنیتسل سینه مرغ  صفا

مواد لازم

☻☻☻

سینه مرغ به صورت دراز بریده شده در بسته بندی
به مقدار 350  گرم  ـ و آرد و آرد سوخاری به میزان
لازم  ـ  تخم مرغ یک عدد ـ نصف لیوان کوچک شیر
نمک و فلفل سیاه ـ  ماست 50  گرم .
طرز تهیه

☻☻☻

تکه های دراز بریده شده سینه مرغ را شسته و خشک
کنید بعد ماست و فلفل و نمک را با هم مخلوط کرده و
به گوشتها  بزنید 10 دقیقه صبرکنید سپس  آنها را در
 در آرد غلت داده  و در مخلوط تخم مرغ و شیر بزنید
در پایان  در آرد سوخاری ساده غلت  کمی روی آن با
انگشت بزنید  بعد در روغن داغ سرخ کنید  موقع سرخ
کردن شعله را کمی پائین بیاورید .صفا
نکته  ☻ گوشت سینه مرغ ظریف است و نیازی به
پخت زیاد ندارد گوشتهای مختلف هرچه بیشتر سرخ
شود از تردی دور و کشی  میشود .
☻☻☻☻☻☻☻☻☻