January 26, 2012

کوکو سبزی کوثر

این کوکوسبزی خیلی خوشمزه  که اگر درست کنید حتما  گفته منو تائید میکنید  از دستورای آشپزی
مادر عزیز و خدا بیامرزمه  که از سالها پیش در دفترچه مخصوص خود  یاداشت کرده بودند  و از این
به بعد سعی میکنم  بقیه دستورات ایشون رو با کمال میل  درست میکنم و اینجا قرار دهم  مطمئنم اگر ایشون در قید
حیات بودند همین  خواست  را نیز  داشتند  دوستان عزیز لطفا روی عکسها کلیک کنید اگر مایلید 
نوشته هارو درشت تر مشاهده کنیدکوکو سبزی را با همان مواد در فر هم درست میکنیم

نوش جان


☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

No comments: