February 20, 2012

کیک خامه و میوه

اندازه های آرد سفید و نشاسته  رو بالاخره بعداز سالها
تهیه کیک های مختلف خامه ئی و آزمایش کردن مواد
بالاخره در حال حاضر پسندیدم هم نرم و هم لطیف و هم
خوشمزه است  ولی قول نمیدم  که دیگه دنبال یه ایده بهتر
نباشم  اصلا نمیشه ...امیدوارم درست کنید و لذت ببرید 

.....................................................................................................


...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................


...................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................نوش جان

☺☺☺☺☺☺☺☺☺
◄•§§

No comments: