March 11, 2012

نان شیرین گل

دوستان عزیز فقط بگم که خمیر این نان ابتکاری بهترین خمیری بوده که تاحالا
درست کردم برای نان شیرین ...انواع واقسام خمیر هارو آزمایش کرده
و پختم  با کم و زیاد کردن بعضی از مواد این خمیر  بعد از ور آمدن و در
فر پختن واقعا به این نتیجه رسیدم که بهترین کارم در نان شیرین بوده است
امیدوارم حتما درست کنید و لذت ببرید
*********


*********


*********


*********

*********

*********

*********

*********
*********
*********

نوش جان

☺☺☺☺☺☺☺☺☺
╬••♥•╬♦No comments: