April 26, 2013

کدو 8 پر سوخاری

کدو و بادمجان سوخاری همه میدونید خیلی خوشمزه و لذیذ هستند  اکثرا
بعنوان پیش غذا با یه سس سفید تند خیلی موفقیت آمیز بوده است  چند
روز پیش تصادفا این کدوهای کوچولو و تروتازه به رنگ سبز روشن
رو دیدم یه هوئی فکر کردم که بایستی اینارو به این صورت سوخاری 
کنم  بعد با مایونز مخلوط با ماست تازه و آب لیمو و فلفل سیاه  ونیز چند
قاچ گوجه فرنگی سر میز بردم و جای همه شما خالی خیلی مزه داد
این بار این شکلی درست کنید و با یه سس خوشمزه نوش جون کنید

♦♦♦♦♦♦

 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦☺☻☺☻☺☻☺☻☺
☼○○☼No comments: