April 5, 2013

باقلوای شیپوری با خمیر هزار لا


در ایام نوروز این باقلوای فوری ولذیذ و  ساده رو 3 بار درست
کردم  و هر دفعه خیلی سریع نوش جان شد  ..........توصیه میکنم
حتما درست کنید  و بخصوص با چای داغ سرو کنید ...  یقین دارم
دوست خواهید داشت برای فورم شیپوری که دارد خوردنش راحتتر
 و زیاد خوردنش حتمی است ( منهای ترس از اضافه وزن ) وقند خون

*********


*********


*********


*********

اصلش این شکلیه  بعد از وسط نیم میشه و بصورت
شیپور در میاد  اسم دیگه ئی نتونستم براش بذارم 

نوش جان 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
♥♥♥♥♥♥
No comments: