June 13, 2016

❤ ....دلمه کدو سبز توپی


دلمه کدو سبز توپی
دوستان .. این نوع کدو بسیار خوشمزه و طعم شیرین مطبوعی دارد 
بسیار پزا است بطوری که قبل از پرکردن آن  لازم نیست حتما سرخ
یا آب پز کنید  فقط وقتی درفرمیذارید روی آنرا با یک ورقه آلوفویل
بپوشانید بین 20 تا 30 دقیقه  بعد پوشش را برداشته تا 10 دقیقه بدون 
آن بذارید تا بپزد و رنگ مطلوب بگیرد...یک عدد کدو با سایر مخلفات
موجود در سفره  برای یک نفر کافیست...خورشت کدو نیز با این نوع 
کدو خوشمزه  میباشد ...سه دستور دلمه با این نوع کدو درست کردم که
خوشبختانه هر سه بسیار عالی شدند   
سلامت و خوش خوراک باشید
اگه دوست داشتید ویدئورا درسایز بزرگتری ببینید  لطفا
 لینک زیر را کلیک کنید درفیسبوک 
 دریوتیوب



☺☻☺☻☺☻☺☻☺

 •§ §



No comments: