January 18, 2012

مربای هویج باطعم پرتقال

طرز تهیه این مربا ایده شخصی و ابتکاریست ...امید که خوشتون بیادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دوستان عزیز لطفا روی تصاویر کلیک کنید در صورتیکه دوست دارید بزرگتر و واضح تر ببینید
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوش جان
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
♦♦♦••••♦♦♦


No comments: