January 18, 2012

مافین با شکلات

دوستان عزیز دستور این مافین  دقیقا ایده شخصی است از جائی و
از کسی گرفته و یا کپی نشده و صرفاً در نتیجه تکرار و دفعات مختلف
که درست کرده و موادلازمش را کم یازیاد کرده ام  بدست آمده لذا کامل و دقیق 
برای شما در اینجا قرار داده ام  تنها انتظاری که من نوعی از شما عزیزان
دارم اینستکه اگر مورد استفاده قرار دادید  انصافا با ذکر منبع  ولینک آن
باشد  همین ...کار سختی نیست ♥ تشکر میکنم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برای اینکه درشت تر و بهتر نوشته هارا مشاهده کنید لطفا روی عکسها کلیک کنید
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

☻☻☻☻☻☻☻☻☻
§§••§§••§§

2 comments:

Sara said...

ajab mafini kheili havas angize..
dastet dard nakone jaye soali nazashti..

Sara said...

ajab mafini kheili havas angize..
dastet dard nakone jaye soali nazashti..