April 29, 2012

سالاد الویه ـ روش خوراکیها

بیشتر از 40 سال پیش این دستور را از معلم  آشپزیمون
خانم ناصری یاد گرفتم و از اون زمان تا حالا با تعصب 
زیاد فقط به همین صورت درست کردم و همیشه مورد علاقه
و استقبال همه خانواده و دوستان قرار گرفته است 
امیدوارم درست کنید ............. مطمئن هستم خوشتون میاد


********************************************


**********************************************


*********************************************


**************************************


********************************************


نوش جان
☺☺☺☺☺☺☺☺☺No comments: