July 27, 2012

خوراک ماکارونی با سیب زمینی و دستور کوفته قلقلی با آرد برنج...........صفا

این دستورماکارونی بدون گوشت است  و برای دوستانی که 
غذاهای گوشتی دوست دارند  دستور کوفته قلقلی ابتکاری
با آرد برنج روهم نوشتم که با این خوراک بسیار خوشمزه 
و مناسب است...توصیه به دوستان عزیز ...درست کنید و
از خوردنش لذت ببرید

*******************************************************


*********

☺☺☺☺☺☺☺☺☺

* *

No comments: